Intervju med Soc&kom-veteraner: Annika Lillrank och Henrik Hägglund

Intervju med Soc&kom-veteraner: Annika Lillrank och Henrik Hägglund
Diskussioner och berättelser från Soc&kom
Intervju med Soc&kom-veteraner: Annika Lillrank och Henrik Hägglund

Feb 15 2022 | 00:34:44

/
Episode February 15, 2022 00:34:44

Show Notes

I avsnittet intervjuas Henrik Hägglund, rektor emeritus, och Annika Lillrank, universitetslektor emerita, som nyligen gått i pension efter långvariga karriärer vid Svenska social-och kommunalhögskolan. Här berättar Annika och Henrik om sina erfarenheter och minnen, samt om sina känslor inför pensioneringen. Avsnittet har spelats in i Soc&koms audiovisuella studio under ledning av Harry Lunabba, universitetslektor i socialt arbete.

Other Episodes